1. මහජනතාවට ඇතිවන ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට අප කාර්යාලය මඟින් ඊ-සේවාවක් ආරම්භ කරන ලදී. එහිදී

         * Google Form Link : https://forms.gle/EhyYeFTP3kdEsa1v5

        * Telephone : 055 2274839 / 055 2274938

        * e-mail : iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        * Facebook/Messenger : www.facebook.com/dswellawaya

        * WhatsApp / Viber / imo : 071 1119126

  1. කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන සියළු දෙනා හොඳින් දෑත් සෝදා පැමිණීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීම.
  2. ප්‍රාදේශීය කොරෝනා මර්දන කමිටු රැස්ව ඉදිරි වැඩකටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම
  3. අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය බඩු මල්ලක් ලබා දීම.
  4. වැඩිහිටි ආධාර සහ සමෘද්ධි ආධාර ග්‍රාම නිලධාරන් සහ බලලත් නිලධාරීන් මඟින් ග්‍රම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් බෙදා දීම
  5. අප ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් වලට ජංගම වෙළඳ රථ යොදවා අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හා ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදීම. මෙය ලංකා සතොස ආයතනය, ප්‍රාදේශීය සභාව - වැල්ලවාය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු ප්‍රාදේශීය කොරෝනා මර්දන කමිටුව එක්ව සංවිධානය කෙරිණි.
  6. කොරෝනා වසංගත සමයේ ජනතාව වෙත සහන සැලසීම සඳහා කාර්යාලයේ නිලධාරීන් තොරා පත් කර ඒ සඳහා විෂයයන් වෙන් කර පැය 24 පුරා කාර්යාලයේ සේවා සැලසීම
  7. අනෙකුත් නිලධාරීන් ඒ ඒ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් වලට සහන සේවා සැපයීම සඳහා අනියුක්ත කිරීම.

News & Events

02
Aug2021
e BMD Online for Customers

e BMD Online for Customers

උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික පිටපත් දැන්...

10
Jun2021
අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී...

20
Nov2020
"Scan & Ask" e-Services DS Wellawaya

"Scan & Ask" e-Services DS Wellawaya

අපගේ මාර්ගගත 24x7 ඊ සේවාව සඳහා යොමුවීමට දැන්...

13
Jun2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 03

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 03

කො‍‍රෝනා වෛරසයෙන් මුළු ලොවම අකර්මණ්‍ය වුණ අවස්ථාවක,...

15
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

04
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

21
Mar2020
24x7 Emergency e-Services DS Wellwaya -  ONLINE

24x7 Emergency e-Services DS Wellwaya -  ONLINE

Ask us what you need to know...

Scroll To Top