වැල්ලවාය රෝහල  
   වැල්ලවාය පොලිසිය  
  අඩවි වනජීවි කාර්යාලය  
  සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය  
  වැල්ලවාය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය  
     

News & Events

20
Nov2020
"Scan & Ask" e-Services DS Wellawaya

"Scan & Ask" e-Services DS Wellawaya

අපගේ මාර්ගගත 24x7 ඊ සේවාව සඳහා යොමුවීමට දැන්...

13
Jun2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 03

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 03

කො‍‍රෝනා වෛරසයෙන් මුළු ලොවම අකර්මණ්‍ය වුණ අවස්ථාවක,...

Scroll To Top