උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික පිටපත් දැන් මාර්ගගතව 

  • උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික පිටපත් අද (2021-08-02) දින සිට මාර්ගගතව ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ප්‍රධාන රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. ඒ අනුව මහජනතාවට තම ජංගම දුරකථන හෝ පරිගණකය හරහා සහතික කළ පිටපත් ඉල්ලීම සඳහා http://online.ebmd.rgd.gov.lk/ යන දිගුව භාවිතා කළ හැකිය.
  • මාර්ටර්/වීසා කාඩ් භාවිතා කර අදාළ මුදල ගෙවිය හැකිය.

WhatsApp Image 2021 08 02 at 8.56.05 PM

News & Events

02
Aug2021
e BMD Online for Customers

e BMD Online for Customers

උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික පිටපත් දැන්...

10
Jun2021
අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී...

20
Nov2020
"Scan & Ask" e-Services DS Wellawaya

"Scan & Ask" e-Services DS Wellawaya

අපගේ මාර්ගගත 24x7 ඊ සේවාව සඳහා යොමුවීමට දැන්...

13
Jun2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 03

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 03

කො‍‍රෝනා වෛරසයෙන් මුළු ලොවම අකර්මණ්‍ය වුණ අවස්ථාවක,...

15
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

04
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

21
Mar2020
24x7 Emergency e-Services DS Wellwaya -  ONLINE

24x7 Emergency e-Services DS Wellwaya -  ONLINE

Ask us what you need to know...

Scroll To Top