ඔබ සැමට ආරාධනා !  
 
වෙල්ලස්‌සේ ව්‍යවසාය 2021  වැල්ලවාය දිගහැරුම වෙළද ප්‍රදර්ශනය   2021.03.25/26/27 යන තෙදින තුළ පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 6.00 දක්වා වැල්ලවාය මහින්ද රාජපක්‍ෂ සම්මන්ත්‍රණය ශාලාවේ දී පැවැත්වේ. 
 
සංවිධානය :
කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය - මොනරාගල (0552276808)
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වැල්ලවාය (0713384274)
 
SED 2021 exhi

News & Events

10
Jun2021

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී...

Scroll To Top