School Name  Address  T.P
 Mo/ malwattawala national Collage  Monaragala Road , wellawaya  
 Mo/ Kumaradasa maha Viddiyalaya  Ella Road , wellawaya  
 Mo/ Buduruwagala maha Viddiyalaya  Tissa Road , Wellawaya  
 Mo/ Yalabowa Primariy Collage  Tissa Road , Wellawaya  
 Mo/ Anapallama Viddiyalaya  Monaragala Road , wellawaya  
 Mo/ Randeniya Viddiyalaya  Ella Road , wellawaya  
 Mo/ Gampanguwa kanitu Viddiyalaya  Gampanguwa , wellawaya  
 Mo / Mahawelamulla Musilim viddiyalaya  Mahawelamulla , Wellawaya  
Mo/ Thelulla kanitu Viddiyalaya Tissa Road , Wellawaya  
Mo/ Thelulla maha Viddiyalaya Tissa Road , Wellawaya  
Mo/ Pubuduwewa Kanitu Viddiyalaya Pubuduwewa , wellawaya  
Mo/ Hadapanagala mahaviddiyalaya Hadapanagala, Wellawaya  
Mo/ Weherayaya mahaviddiyalaya weherayaya , Wellawaya  
Mo / Kudaoya Mahaviddiyalaya  Tissa Road , Wellawaya  
Mo / Kithulkote Mahaviddiyalaya Tissa Road , Wellawaya  
Mo/ Weherayaya kanitu Viddiyalaya weherayaya , Wellawaya  

News & Events

Scroll To Top