අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

15
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

21
මාර්2020
24x7 මාර්ගගත හදිසි ඊ-සේවාව - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වැල්ලවාය

24x7 මාර්ගගත හදිසි ඊ-සේවාව - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වැල්ලවාය

දැන් ඔබට ඔබගේ නිවසේ සිටම ඔබට දැනගැනීමට...

22
දෙසැ2019
මන්දාකිණි සප්ත ස්වර දැහැන - 2019.12.21

මන්දාකිණි සප්ත ස්වර දැහැන - 2019.12.21

අප සුබසාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ...

Scroll To Top